Küresel Isınmaya savaş açtık …

Küresel ısınmaya Yenimahalle’den savaş açtık. TEMA ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) tarafından başlatılan ve Yenimahalle Belediyesi’nin desteklediği ‘Geleceğimiz Erimesin’ kampanyasının ilk durağı Yenimahalle oldu. Kampanya bünyesinde hazırlanan mobil eğitim aracı Ankamall Alışveriş Merkezi önünde Yenimahallelilerle buluştu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar çocuklarla birlikte mobil eğitim aracında küresel ısınma ve etkileri hakkında TEMA yetkililerinden bilgi aldı.

 

Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma yolunun yenilenebilir enerjiyi kullanmaktan ve doğaya sahip çıkmaktan geçtiğini kaydeden Fethi Yaşar, “Çocuklarımızdan başlayarak tüm toplumu yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bilinçlendirmeliyiz. Bunu herkes kendine görev edinmelidir” dedi.

 

Amacımız farkındalık yaratmak  

Başkan Yaşar, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri başta olmak üzere; erozyon, çölleşme, hatalı tarım tekniklerinin dünyayı açlık ve yoksulluğa sürüklediğinin altını çizdi. Doğal kaynaklarının korunmasının sağlığı beraberinde getirdiğini belirten Yaşar şöyle konuştu, “Tüm halkımıza açık olan bu mobil eğitim aracı tüm halkımızın ziyaret etmeli ki çevreye daha duyarlı bireyler olalım. Biz Yenimahalle Belediyesi olarak parklarımızda yenilenebilir enerjiyi kullanmaya başladık. Güneş enerjisinden yararlanarak parklarımızın aydınlanmasını sağlıyoruz. Bundan sonra yaptığımız parklara da elimizden geldiğince uygulayacağız. Yenimahalle Ankara’nın aydınlık ve çağdaş yüzü olmaya devam edecektir.”

 

Bilinçli yerel yönetim

Verdiği desteklerden dolayı Fethi Yaşar’a teşekkür plaketi veren TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Mukadder Ekremoğlu, “Doğaya verdiğiniz destek ve hoş geldiniz ziyaretiniz için size ve ekibinize teşekkür ederiz. Geleceğimizin emanetçisi çocukların bilinçli yerel yönetimlere sahip olması bizleri gururlandırıyor” dedi. Yenimahalle Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun (TUBİL) Trabzon yöresine ait dans gösterilerinin ardından TEMA’nın mobil eğitim aracını gezen Yaşar ve öğrenciler dikkatle alınabilecek önlemleri dinlediler. Halka açık olan mobil eğitim aracı 26 Ekim’e kadar Ankamall AVM önünde tüm halka eğitim verecek.

www.yenimahalle.bel.tr / 13 Ekim 2009

-.-

TEMA Vakfının Amaçları

  • Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek,
  • Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve böylece oluşturulacak bilinçli ve etkin kamuoyu desteği ile hükümetleri erozyonla mücadelede, gerçekçi ve uygulanabilir politikalar üretme ve uygulamaya teşvik etmek,
  • Biyoçeşitlilik, toprak, su ve doğal çevrenin korunmasına ilişkin milli politikaların oluşturulmasına yardımcı olmak ve bu esaslardan ödün verilmemesi için mücadele etmek,
  • Ağaç ve orman sevgisini topluma mal etmek,
  • Hayvancılığın temeli olan çayır ve meraları koruyup, geliştirmek,
  • Doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp, geri dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına izin vermeyerek, korumak, geliştirmek ve Türkiye nin geleceğini güvenceye almak,
  • Çölleşmeyle mücadelede dünyaya örnek bir hareketi Türkiye den başlatmak,
  • Doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların, toprak ve bitki örtüsünün, ormanların, meraların korunması, geliştirilmesi ve yenilerinin teşkil edilmesini sağlamak için faaliyette bulunmak,
  • Bu amaçları gerçekleştirmek için gerekli teşkilatın oluşturulmasını, yasaların çıkmasını sağlamak ve gönüllü kuruluşların öncülüğünde toplumun bütün kesimlerinin desteği ile erozyonla mücadelenin ikinci bir İstiklal Savaşı kabul edilerek erozyon tehlikesi ile mücadele edilmesi.

TEMA Vakfının Hedefleri

TEMA nın hedefi öncelikle ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasal partilere ve hükümetlere, resmi ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına, toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. TEMA bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırma çabasındadır. Bu nedenle erozyon sorununa karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmaya çalıştırmaktadır.

 

TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle, orman, çayır, mera ve tarım alanlarının, su ve bitki gen kaynaklarının, doğanın korunması ve erozyonun önlenmesi konusunda, belli bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, teşkilat ve mali imkanlarla mümkündür.

 

TEMA Vakfı, toprak erozyonu nedeniyle hızla yok olan tarım alanlarının ve meraların verimliliğinin arttırıldığı koşulda, kırdan kente göçün önlenebileceğine inanmaktadır.

www.tema.org.tr

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR