Anel Grup robotla Güneş Enerjisi Paneli üretecek …

Anel Grup, tam otomatik cihazlar ve robotlar kullanarak fotovoltaik modül (PV panel) üretimine geçiyor. Ülkemizdeki enerji politikalarının belirli süre içinde değişeceğini ve yeni imzalanan Kyoto Protokolü gereği karbon emisyonu şartı ile birlikte yenilenebilir enerji yatırımlarının artacağını göz önünde bulunduran Anel Grup, güneş enerji panellerinin üretim tesisini kurma kararı aldı.

 

Son iki yıldır güneş enerji sistemlerinin kurulum ve entegrasyonu üzerinde yoğunlaşan Anel Grup şirketlerinden  Aneltech, E-Sistem ve bünyeye yeni katılan AnelES ile birlikte teknolojik atılımlarına hız verdi. 2009 yılının ilk çeyreği sonlarında faaliyete geçmesi planlanan ve İtalyan teknolojisi ile tam otomatik üretim ekipmanlarının kullanılacağı 1800 metrekare alana yayılı üretim tesisinde, yılda 13.5 MW kapasiteli c-Si (kristal silikon) mono ve poly kristal hücreler içeren güneş panelleri üretilecek. 80–210 W gücündeki panellerin üretimleri sırasında, yüksek teknolojik ve yüzde 16,5 verimli hücreler özel tasarlanmış robotlar tarafından dize haline getirilerek, yine tam otomatik makinelerde el değmeden lehimlendikten sonra çerçevelenecek ve test edilecek.

Paneller, IEC 61215 ve IEC 60664-2 uluslararası standartlarıyla üretim bandından çıkacak. 100 W’lık panel hesabıyla yılda ortalama 135 bin panel elde edilecek. Bu kapasite ile yılda 17.740.000 kW/h enerji üretilebilecek. AnelES tarafından 2 milyon Euro yatırımla kurulacak tesisin, tam kapasite üretime geçtiğinde yılda 35 milyon Euro’luk ticari faaliyet yapması ve üretiminin yüzde 80’ini ihraç ederek, yılda 28 milyon Euro döviz getirmesi hedefleniyor.

 

Türkiye enerji ihtiyacının yarısından fazlasını güneşten sağlayabilir

Aneltech İş Geliştirme Yöneticisi Levent Gülbahar, Anel Grup’un bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüğü Türkiye’nin enerji sorununu, yenilenebilir enerji ile çözmenin, öncelikli ve sağlıklı yol olduğunu söyledi. Güneş enerjisi bakımından Türkiye’nin coğrafik olarak en uygun ortama sahip ülkelerden biri olduğunun altını çizen Gülbahar, “62 MW/m2 enerji yayabilen bir gücün enerjisinden ülkemiz topraklarına yılda ortalama 2450 kcal/m2 enerji verilebiliyor. Bunun elektriksel büyüklüğü 2640 saat/yıl güneşlenme ortalaması ve 1 kW güneş enerji sistemi ile 1.314 kWh/yıl üretim yapılabileceği anlamına geliyor. Türkiye’de isterse tüm enerji ihtiyacının yüzde 50’den fazlasını sadece güneşten elde edebilir” diye konuştu.

 

Levent Gülbahar, Aneltech’in bu kapsamda Türk Telekom sahalarına 272 kW güneş enerji sistemleri kurduğunu, E-Sistem şirketinin ise benzer şekilde Türkcell, Unilever, Yozgat Çimento gibi tesislerde güneş ve hibrit (güneş–rüzgar) sistemlerini devreye aldığını da kaydetti.

 

Dünyada ve Türkiye’de güneş enerjisi yatırımları

Türkiye’de toplam enerji santralleri kurulu kapasitesi 42.100 MW. Bunun sadece 540 MW’lık kısmı rüzgar ve 760 kW’lık kısmı güneş enerjisinden elde ediliyor. Geri kalan bölüm büyük oranda fosil yakıtlardan sağlanıyor. Ülkemiz enerji üretim hammaddesi (petrol, doğalgaz ve ithal kömür) açısından yüzde 57 oranında dışa bağımlı durumda. Türkiye enerji ihtiyacı için yılda 32 milyar Dolar döviz ödemek zorunda kalıyor.

 

2007 yılında 197 milyar kWh olan enerji tüketiminin 2015 yılında 380 Milyar kWh’e yükseleceği ve bunu karşılamak için de kurulu santral kapasitesinin 84.000 MW’a çıkartılması, bu işin mali portresinin de 100 milyar Dolar olacağı tahmin ediliyor.

 

Dünya’daki fotovoltaik enerji sistemleri incelendiğinde 2006 yılında toplam kurulu güç 6.500 MW. Bunun 2.535 MW’ı Almanya’da, 1.365 MW’ı Japonya’da. Sadece 2006 yılında yeni kurulan PV sistem kapasitesi 1.500 MW, bu rakam 2007’de 2.200 MW’a ulaşmış. 2008 yılında ise 3.100, 2009’da 4.300 ve 2010 yılında ise 5.800 MW’lık yeni sistem kurulması tahmin ediliyor.

 

Tüm bu verilere bakıldığında, güneş enerji sistemlerine yapılan yatırımların her yıl yüzde 45-60 arası yükseldiği sonucu ortaya çıkıyor. Dünya bu şekilde güneş enerjisine yatırımlarını artırarak yaparken ülkemiz maalesef halen kW’larda kalmakta, yenilenebilir enerji alım fiyatları 5,5 €cent/kWh ile Avrupa ve dünya ülkelerine göre çok düşük rakamlarla ifade edilmekte.

 

Günümüzde, Avrupa ülkelerinde kişi veya kurumların ürettiği enerji 25-50 €cent/kWh bedelle geri alınabiliyor. Kısacası, bu alanda üretici teşvik ediliyor ve yatırım yapabilmesi için adeta önü açılıyor.

www.yapi.com.tr

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR