T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı aralık 2009 sonu yatırım harcamaları.

 

Bakanlığımız ile bağlı ve ilgili kuruluşları yatırımları Aralık ayında 653.081.000 TL olarak gerçekleşirken, Ocak - Aralık döneminde yapılan toplam yatırım 2.431.645.000 TL olmuştur.

 

2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle yatırım harcamalarının, %94,1’i Bakanlığımız ilgili kuruluşları (TEDAŞ dahil), %4,9’u Bakanlığımız bağlı kuruluşları ve %1’i Bakanlığımız merkez birimleri tarafından yapılmıştır.

 

2009 yılında yapılan yatırımların 1.403.593.000 TL’si (%57,7) enerji, 768.747.000 TL’si  (%31,6) madencilik, 61.454.000 TL’si (%2,5) ulaştırma, 155.345.000 TL’si (%6,4) imalat ve 42.410.000 TL’si (%1,7) diğer kamu hizmeti ve 96.000 TL’si (%0,004) konut sektörlerinde gerçekleştirilmiştir.

Not : Hesaplamalara özelleştirme kapsam ve programında olan TEDAŞ dahil edilmiştir. www.enerji.gov.tr / 12 Mart 2010

Bakanlık Yatırımlarının Sektörler İtibariyle Dağılımı Aralık 2009
Bakanlık Yatırımları İcmal Tablosu Aralık 2009
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR