BASIN BÜLTENİ

EBRD, TÜRKİYE SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FİNANSMANI KREDİSİ Nİ (TURSEFF) RESMEN HİZMETE SUNUYOR

 

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Kredisi ni (TurSEFF) resmen hizmete sunuyor. TurSEFF konutlara ve özel sektöre yönelik, proje ortağı yerel bankalar aracılığıyla dağıtılacak 200 milyon dolarlık bir kredi olanağıdır.

 

Türk Hükümetinin "sürdürülebilir enerji" konusuna vermekte olduğu öncelikler doğrultusunda, Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Kredisi (TurSEFF) enerji tasarrufu önlemleri yatırımlarına yönelik EBRD nin ilk özel kredi olanağı olup geniş bir yelpazedeki potansiyel yatırımlar için sunulmaktadır:

-Ticari enerji verimliliği yatırımları

-Bağımsız küçük ölçekli yenilenebilir enerji yatırımları

-İnşaat sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları

-Konut sektöründe enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji ve

-Enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji teknolojisi, ekipmanı ve malzemeleri konusunda şartlara uygun üreticiler, tedarikçiler ve kurulumcular için yatırım kredileri.

 

Krediler özel kişilere ve öe açık olup, birkaç bin dolardan azami 5 milyon $ a kadar çıkabilmektedir. TurSEFF in Ortak Bankaları Akbank, Denizbank, Garanti Bankası ve Vakıfbank tır.

 

Formül basit : Enerji tasarrufu hatırı sayılır maliyet düşüşleri sağlamakta, bu da şirketler için daha yüksek kâr ve artan rekabetçiliğin yanısıra, hanelerde de enerji maliyetlerinin düşmesi anlamına gelmektedir ve sağlayacağı yararlar açıktır.TurSEFF, bu sayede Ülkede uzun dönemli ilave enerji kapasitesinin oluşmasına imkan verecek ve Türkiye enerji verimliliği, yenilenebilir enerji gibi sürdürülebilir enerji pazarının oluşmasına katkıda bulunacaktır.

 

TurSEFF yalnızca bir kredi olanağı da değildir. ERBD enerji tasarrufu sağlayan yatırımlara finansman sağlamaya ek olarak, çokuluslu şirket MWH önderliğinde, D Appolonia (İtalya), GFA Envest (Almanya) ve Frankfurt School of Finance and Management (Almanya) ile birlikte yabancı ve Türk uzmanlardan oluşan bir konsorsiyum kurmuştur.

 

Bu uzman ekip kredi için başvurmayı planlayanların yatırım ihtiyaçlarına yönelik en uygulanabilir teknik ve finansal çözümleri belirleyerek kredi başvurularını hazırlamalarına yardımcı olacaktır.

 

TurSEFF uygulama ekibini finanse eden kuruluşlar, Türkiye Hazinesi ve Avrupa Birliği ile işbirliği içinde olan, Temiz Enerji Fonu (CTF) CTF gelişmiş ülkelerin bağışlarıyla, temiz teknolojilerin, düşük karbon projeleri ve programlarının tanınması,transferi, uzun dönemde Yeşil Ev Gaz emisyonlarının düşürülmesi amacıyla faaliyetini sürdüren ve 6.3 milyar dolarlık Şemsiye kuruluş olan İklim Yatırım Fon unun (CIF) en büyük iki fonundan birisi olarak biliniyor. Avrupa Komisyonu Fonu ise kaynak olarak Avrupa Birliğinin IPA 2009 (Instrument for Preaccession Assistance) fonundan faydalanıyor.

 

Bu Kuruluşların katkılarıyla bu krediden faydalanacak kişi ve kurumlar ihtiyaç duyabilecekleri teknik desteği ücretsiz olarak alabilecekler.

 

TurSEFF çerçevesinde finansmana uygun sektörler arasında sanayi sektörü, ticari hizmetler sektörü, tarımsal işletmeler, KOBİ ler ve konutlar bulunmaktadır. Bazen en basit çözümler en fazla enerji tasarrufu sağladığından, ısı yalıtımı gibi basit yatırım çözümleri de ileri teknoloji yatırımları kadar krediye uygundur.

 

TurSEFF Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Batı Balkanlar, Orta Asya ve Kafkaslar da bilinen bir EBRD modelini kullanmaktadır. ERBD bugüne dek Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Projelerine (SEFF lere) 1.3 milyar doları aşan bir fon ayırmış ve 35 yerel proje ortağı banka aracılığıyla 700 milyon dolar tutarında projeye destek sağlamıştır. İlk SEFF 2004 te Bulgaristan da başlatılmıştır. Türkiye TurSEFF le EBRD nin bu programının uygulandığı 12. ülkedir.

 

TurSEFF lansmanı 14 Temmuz da Türk Hükümetin ve EBRD nin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra TurSEFF Ortak Bankalarının temsilcilerinin  katılımı ile,Taksim Grand Hyatt Otel de gerçekleştirilecektir.

 

Foreks Haber Merkezi (haber@foreks.com) 

http://www.foreks.com / 02.07.2010

-.-

www.solar-academy.com

www.solar-bazaar.com

www.solar-santral.com

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR