İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı kuruldu

Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesinde İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı kuruldu.

 

Çevre ve Orman Bakanlığı nın Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

Buna göre yeni kurulan İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, iklim değişikliğine ve ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolü, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izleyip değerlendirerek, konuyla ilgili politika ve strateji belirlemeye ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapacak.

 

Ozon tabakasını incelten ve iklim değişikliğine neden olan maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirleyecek başkanlık, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirecek, ülke içinde kullanımına yönelik izleme ve denetim çalışmaları gerçekleştirecek.

 

İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve protokoller kapsamında yapılan müzakereleri yürütüp, Türkiye ye verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları yapacak Başkanlık, ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolüyle ilgili ulusal stratejileri belirleyecek.

 

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak emisyon ticareti kapsamında proje ve piyasa temelli faaliyetlerle ilgili çalışmaları da yürütecek başkanlığın görevleri arasında, şunlar da yer alıyor:

İklim değişikliği kapsamında azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak.

 

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak emisyon ticareti kapsamında proje ve piyasa temelli faaliyetlerle ilgili çalışmalar yürütmek.

 

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik mevcut iktisadi araçların, ülkemiz ilgili mevzuatıyla uyumlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmalarını gerçekleştirmek.

 

İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek, raporlamak ve denetlemek.

 

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerji kullanılmasını desteklemek ve temiz enerji konularında çalışmalar yapmak.

 

Görev alanı ile ilgili ulusal, bölgesel, uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

 

Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak.

 

Daire Başkanlığının çalışma konuları ile ilgili mevzuat hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.

 

İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, protokoller ve ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde, ulusal odak noktası görevlerini yerine getirmek. AA / 28 Temmuz 2010

-.-

www.solar-academy.com

www.solar-bazaar.com

www.solar-santral.com

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR