Özellikle yüksek kalkış akımlı yükleri sorunsuz desteklenebilmesi için, kısa sürede yüksek çıkış gücü veren invertörler tercih edilmelidir. Motor, kompresör, pompa vb. yükler ilk çalışma (kalkış) anında çok yüksek (nominal gücünün 5 -6 katı) akım çekerler. Kısa süreli çekilen bu akımlar invertörleri çok zorlar ve bazı invertörler bu tarz yükler karşısında devre dışı kalırlar. Ayrıca çıkış güç performansı düşük, bozuk çıkış dalga şekline sahip (Sinüzoidal olmayan) invertörler de gerilim çökmelerine neden olur. İnvertör çıkışında yaşanan bu gerilim çökmesi harmoniklere (kirli gerilime) neden olur. Bunun sonucu olarak beslenen ünitelerin arızalanması kaçınılmaz olur.

 

Sağlıklı bir sistem kurarken, beslenecek yüklerin akım değerleri ve seçilen invertörlerin çıkış gücü performansına dikkate dilmelidir. Özellikle verebileceği maksimum peak gücünün ne olduğuna bakılmalıdır. Çıkış dalga şeklinin sinüzoidal olması, gerilim kararlığının (Regülasyon kabiliyeti) yüksek olmasına da dikkat edilmelidir.

 

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR