Nükleere İlgi Azalacak

Türkiye’de nükleer santral kurulup kurulmayacağı tartışıla dursun, dünyanın nükleer eğiliminin zamanla azalması bekleniyor.

 

Dünyanı toplam elektrik enerjisi üretiminin 514’ü (2008) nükleer enerjiden sağlanıyor. 2035 yılı için yapılan projeksiyonlarda bu oranın %11’lere kadar düşeceği tahmin ediliyor.

 

2008 verilerine göre;

Dünya nükleer kurulu gücü : 391 GW

Dünya nükleerden elektrik üretimi : 2,731 TWh (teravat saat)

 

2035 beklenen veriler;

Dünya nükleer kurulu gücü : 551 GW

Dünya nükleerden elektrik üretimi : 4,147 TWh (teravat saat)

 

Görüldüğü üzere toplam nükleer enerji üretimi artıyor olsa da, diğer enerji kaynaklarının oransal olarak daha fazla kullanılacak olması, nükleerin ağırlığını azaltması bekleniyor.

 

Nükleer Enerji Neden Hız Kesecek

Bunun nedenleri arasında ilk olarak Japonya depremi sonrasında yaşanan güvenlik sorunları ve yeni kurulacak santrallerden daha çok güvenlik önlemi istenmesi sonrasında ortaya çıkacak maliyet artışları geliyor.

 

Bir diğer neden ise fosil yakıtların görece ucuz fiyat aralığında dalgalanması beklenmekte.

 

Dünyada Nükleer Santraller

Nükleer santrale sahip olan ülke sayısı : 31

Toplam nükleer enerji santrali ayısı : 442

Halen yapılmakta olan nükleer santral sayısı : 65

Yapım aşamasındaki santrallerin toplam gücü : 62.9 GW

Yeni santraller nerede : Çin: 27, Rusya 11, G.Kore 5

www.ALTERNATURK.org

27.05.2011

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR