Güneşi doğudan batıya yatay tek eksende veya çift eksende ilaveten Güneş`in gökyüzündeki konumunu dikey eksende de takip edip, güneş panellerine düşen ışık açısının dik derecede tutulması öngörülür. Böylece güneş panellerinden elde edilen elektrik enerjisinde artış etme imkanı sağlanmış olur.

 

Neden güneş takip (tracker) sistemi

- Güneş ve Dünya`nın hareketinden dolayı güneş enerjisinden sürekli faydalanamama,

- Fotovoltaik hücrelerin maksimum verimi güneş ışınları dik geldiği zaman vermeleri,

- Kötü hava, iklim koşullarında istenilen ışınım miktarının alınamaması,

- Yüksek güçler elde etmek için geniş yüzey alanı ihtiyacı nedeniyle maliyetin yükselmesi,

- Olumsuz arazi yapısı, saha koşulları ...

 

Başlıca güneş takip sistemleri;

Eksen sayısına göre

- Tek eksende kontrol

- Çift eksende kontrol

 

Kontrol yöntemine göre

- Pasif kontrollü sistemler (kapalı döngü)

- Aktif kontrollü sistemler (açık döngü)

 

Sistem sayesinde güneş enerjisinden gün boyu istifade edebilme olanağı ile kayıp olan kısmın tekrar sisteme katılımı ve verimin artması hedeflenmektedir. Yine de yatırım öncesinde, maliyet/performans oranı ile bakım, işletme vb. hususlar dahilinde somut saha ve uygulama bazında çalışma yapılması son derece önemlidir.

 

Güneş Takip Sistemi
Akıllı Güneş Takipleyici Sistem
Fotovoltaik Sistemlerde Maksimum Güç Noktası MPPT
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR