Ormanlarda güneş enerjisi santrali kurulamayacak

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ormanlık alanlarda lisanslı ve lisanssız güneşten elektrik üretim santrallerine (GES) izin vermeyecek.

 

EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu`nun (EPDK) yaptığı başvuruyu inceleyen Bakanlık, güneş santrallerinin orman dışı alanlarda kurulmasının daha faydalı olacağı kararına vardı. Zaman`ın EPDK ve Orman Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nun ormanlık alanlarda GES ölçüm ve santralleri kurulmasıyla ilgili Orman Bakanlığı`na yaptığı başvuru süreci sonuçlandı. EPDK başvurusunu inceleyen Bakanlık, ilgili mevzuatın ormanlık alanlarda güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması için yer tahsisine Orman Bakanlığı`nın yetkili kılındığına vurgu yaptı. Bakanlık, güneş santrallerinin orman dışı alanlarda kurulmasının daha faydalı olacağı kararına vardı.

 

Bakanlığın başvuruyu reddetmesinde güneş santrallerinin ormanda kurulmasının zaruret olmadığı, santrallerin geniş alanları kapsayacağı, orman bütünlüğünün bozulup ormanlık alanların azalacağı, dünyadaki örneklerinde bu tür santrallerin ormanlık alan dışında tesis edilmesi gibi gerekçeler gösterildi. Güneş enerjisine dayalı santraller, teşvik kapsamında olsa bile istenilen her bölgede kurulamıyor. EPDK`nın belirlediği kriterlere göre güneş santrali kurulamayacak alanlar arasında mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri ve çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanlar yer alıyor.

(İSMAİL ALTUNSOY)

www.zaman.com.tr

28 Eylül 2012

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR