Lisans ve montaja dayalı üretim Türkiye’yi sanayi ülkesi yapmaz

Dünyada yenilenebilir enerji yatırımları artıyor. Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için yerli yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Northel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçın’a göre, enerji üretiminde kullanılan ekipmanın tamamı ithal edilirse 100 milyar Euro dışarı gidecek.

 

Yıllık 60 milyar dolar enerji ithalatı yapan Türkiye’de artan enerji ihtiyacının karşılanması için güneş ve rüzgar enerjisinde yerli yatırımlar hız kazanmaya başladı. Rüzgar ve güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Northel Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçın, sadece lisans ve montaja dayalı üretim ile sanayi ülkesi olunmayacağını, yenilikçi, Ar-Ge’ye dayalı yerli yatırımın teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin yenilenebilir enerjide elverişli konumuna rağmen bu potansiyelinden yeterince yararlanılmadığını belirtten Yalçın, “Türkiye’de enerji büyük oranda dışa bağımlıdır. Bunu dengeleyecek her türlü yerli kaynağın kullanımına ihtiyaç vardır. Ülkemizin kullanılabilir alandaki rüzgar enerji kapasitesi yaklaşık 80 bin MW olup 20 bin MegaWatt kurulu güç devlet tarafından hedeflenmiştir. Güneşte de benzer bir durum söz konusudur. Ülke olarak en kısa zamanda yerli cihazlarla bu kaynakları kullanabilir duruma getirmemiz gerekmektedir. Zira tamamı ithal ürünlerle bu enerjinin üretilmesi söz konusu olursa cihazları almak için rüzgarda 40, güneşte 60 milyar Euro üzerinde bir parayı ithalata ödemek zorunda kalacağız.” dedi.

 

Özel sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarıyla son derece ilgili olduğunu ifade eden Yalçın şöyle devam etti: “Türkiye’nin elindeki potansiyel düşünüldüğünde yenilenebilir enerjiden yeterince faydalandığı söylenemez. Türkiye bugün hâlâ enerji anlamında büyük oranda dışarıya bağımlı bir ülkedir. Yılda 60 milyar Euro olan enerji ithalatı cari açığı azdıran en önemli faktördür. Yerli üretimin teşvik edilmesi azalacak, enerji ithalatı cari açığın da daralmasına neden olacaktır.”

 

Lisanssız Yenilenebilir Enerji kaynaklarından yararlanmak isteyen yatırımcıların karşılaştığı sorunlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Yalçın şu ifadeleri kullandı: “Aslında 2 Ekim 2013 tarihi itibarıyla Lisanssız Yenilenebilir Enerji sektörünün önündeki engellerin büyük oranda kalktığını söylemek mümkün. 2 Ekim tarihli “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında kullanıcılar şebekeye bağlanıp enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağı ile karşılayacak ve ihtiyaç fazlası enerjiyi satabilecekler. Şimdiye kadar sektör önündeki en büyük engel böylece kalktı diyebiliriz.”

 

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Northel Enerji, bugün Amerika Birleşik Devletleri’ne rüzgar türbini ihraç ediyor. Yalçın, “Bugün gelinen seviyede pervane, tüm gövde, mekanik elektrik aksamı, kule, elektrik ve elektronik otomasyon, yazılım başta olmak üzere, tasarımı Türk mühendislerle geliştirilip Ayvalık’taki tesislerinde tamamıyla yerli üretim yapan bir firmayız. Türkiye’de başarılı uygulamalarımız var. Aynı zamanda bugüne kadar sektörümüzde ihracat gerçekleştirmiş ilk ve tek Türk firmasıyız. Amerika’ya ihracat gerçekleştiriyoruz. Şimdi sırada Ürdün ve Kuzey Afrika’yı hedefliyoruz.” diye konuştu. ESRA TUR, İSTANBUL

www.zaman.com.tr / ekonomi

30.11.2013

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR