Fuar kompleksinin elektriği güneş paneliyle üretilecek

Fuar kompleksinin çatısında, yaklaşık 2500 metrekarelik alana kurulacak olan güneş enerjisi santralinin toplam proje süresinin 2 yıl olduğunu belirten Başaranhıncal, “Hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından gerekli şartnameler hazırlanarak ihaleye çıkılacaktır. Güneş enerjisi santrali projemizin toplam bütçesi üzerinden bakıldığında geri dönüş süresi ortalama 10 yıl olarak değerlendirilmektedir” dedi.

 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın fuar alanında bulunan kompleksinin elektrik ihtiyacı güneş paneliyle karşılanacak.

 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Orta Karadeniz Kalkınma

Ajansı’nın Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında yüzde 75’i ajans tarafından desteklenecek olan proje ile ilgili olarak TSO Meclisi’nde bilgi verdi. Başaranhıncal, “İlimizde bazı kurumlarla birlikte bir ilk olma özelliğini taşıyan güneş enerjisi santralimizde anlık ortalama 223 kw enerji üretilmesi planlanmaktadır” dedi.

 

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yeni hizmet binasında ve Fuar Kompleksi’nde kendi elektrik enerjilerini üretmek amacıyla bir proje hazırladıklarını belirten Başaranhıncal, şunları dile getirdi: “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek olan projenin toplam bütçesi 940 bin 294.80 TL olup, bunun yüzde 75’i (705.221.10 TL) OKA tarafından finanse edilecektir.

 

Günümüzde enerjiye olan ihtiyacın artması, enerjiyi stratejik öneme sahip bir konu haline getirmiştir. Ülkemizin çözüm bekleyen en büyük sorunlarından bir tanesi olan cari açığın da, büyük oranda enerji ithalatından kaynaklandığı bilinmektedir. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak anlamında ulusal bazda bir takım adımlar atılsa da, henüz istenilen seviyeye gelinememiştir.

 

 

Buradan hareketle, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası olarak, inşası devam etmekte olan yeni hizmet binamızda ve fuar kompleksimizde kendi elektrik enerjimizi üretmek için bir proje geliştirmiş bulunmaktayız. Yeni hizmet binamız ile fuar kompleksimizin elektrik enerjisi ihtiyacını kendi imkânlarımızla karşılamak amacıyla geliştirdiğimiz proje ile aynı zamanda ilimize ve bölgemize bu konuda örnek olmayı amaçlıyoruz. İlimizde bazı kurumlarla birlikte bir ilk olma özelliğini taşıyan güneş enerjisi santralimizde anlık ortalama 223 kw enerji üretilmesi planlanmaktadır.

 

Fuar kompleksimizin çatısında, yaklaşık 2500 metrekarelik alana kurulacak olan güneş enerjisi santralimizin toplam proje süresi 2 yıldır. Hibe sözleşmesinin imzalanmasının ardından gerekli şartnameler hazırlanarak ihaleye çıkılacaktır.

 

Güneş enerjisi santrali projemizin toplam bütçesi üzerinden bakıldığında geri dönüş süresi ortalama 10 yıl olarak değerlendirilmektedir. Ancak projemiz, yüzde 75 oranında hibe desteği ile hayata geçirilecek olup, yüzde 25’i Odamız tarafından finanse edilecektir. Dolayısıyla güneş enerjisi santrali projemizin geri dönüş süresi, ortalama 2,5 yıl olarak hesaplanmaktadır.

 

Bugünkü meclis toplantımızda da, güneş enerjisi santrali yatırımı için teminat mektubu almak üzere meclisimizden onay isteyeceğiz.

 

TR 83 Bölgesi Mevcut Durum Analizi raporuna göre TR83 Bölgesi kişi başı elektrik tüketimi bakımından 26 düzey 2 bölgesi arasında 19’uncu sırada, elektrik üretim kapasitesi bakımından ise 11. Sırada yer almaktadır. Bölgedeki sektörler itibariyle elektrik tüketimine bakıldığında sanayi sektörünün yüzde 38’lik pay ile ilk sırada bulunduğu, konut tüketiminin ise yüzde 33 ile sanayi sektörünü takip ettiği görülmektedir.

 

TR83 bölgemizde toplam elektrik üretimi, ülke genelinde üretilen elektriğin yüzde 4’ünü oluşturmaktadır.

 

Bölgede en fazla elektrik üretimini Samsun ilimiz gerçekleştirmektedir. Bölgemizdeki elektrik üretim sıralaması; Tokat, Çorum, Amasya şeklinde devam etmektedir.

 

İlimizde diğer kamu ya da özel kurum ve kuruluşların bu tür yatırımlarla kendi elektrik enerjilerini karşılamalarını, bunun yanı sıra ilimizin bölgemizde, bölgemizin ülke genelinde ve ülkemizin de bölgesinde elektrik üretim payının yükselmesine katkı sağlamasını temenni ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

www.corumhaber.net

14 Haziran 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR