Elektrikte iletim güç kalitesi izlenecek

Güç kalitesi izleme sistemi tesis edilmeksizin işletmeye alınmış iletim sistemi kullanıcıları ölçüm ve kayıt cihazlarını tesis edecekler.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Değişiklik ile 28/05/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklendi.

 

Buna göre, güç kalitesi izleme sistemi tesis edilmeksizin işletmeye alınmış iletim sistemi kullanıcıları, 01/07/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 9, 11 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen IEC 61000-4-30 A sınıfı ölçüm standardına uyumlu ölçüm ve kayıt cihazlarını tesis etmekle yükümlü olacaklar.

 

Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılara, bu Yönetmeliğin 9, 10, 11, 12 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen sınır değerlerin aşılmasına ilişkin bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarının ilgili hükümleri doğrultusunda işlem uygulanacak.

http://enerjigunlugu.net

12 Temmuz 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR