Teknolojinin pazarla buluşmasına AB desteği

Teknoloji üretim çalışmalarını destekleyerek teknoloji üretimini üst seviyelere çıkarmayı ve bu teknolojinin ticarileştirilebilmesini hedefleyen Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu hayata geçiyor. 30.5 milyon Euro`luk fona Avrupa Birliği 26.3 milyon Euro destek sağlayacak.

 

Teknoloji üretim çalışmalarını desteklemek üzere Türkiye’nin ilk risk sermayesi fonu kuruluyor. Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sonucu ortaya çıkmış fikirlerini ticarileştirmek isteyenlere finansal destek sağlayacak olan bu fondan yeni girişimciler, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla kurulan şirketler (spin-off), Türkiye’nin dört bir yanından birçok akademisyen, girişimci ve işletme faydalanabilecek.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Yatırım Fonu ortaklığında geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından yürütülecek olan Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanılığı Genel Müdürü Dr. Ünal Gündoğan, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Yücel Altunbaşak, Avrupa Yatırım Fonu Başkan Yardımcısı Marjut Santoni, ilgili bakanlıklardan yetkililer ve akademisyenlerin katılımı ile dün 10 Eylül`de Ankara’da kamuoyuna tanıtıldı.

 

Bağımsız yöneticiler tarafından yönetilecek teknoloji transferi fonu, teknoloji üretim çalışmalarını destekleyerek teknoloji üretimini üst seviyelere çıkarmayı ve bu teknolojinin ticarileştirilebilmesini hedefliyor. Proje kapsamında teknoloji alanında faaliyet göstermeyi planlayan girişimciler teşvik edilirken, aynı zamanda mevcut teknoloji üretim ve yayılım kurumlarının kapasiteleri güçlendirilecek.

 

Proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye eş finansmanıyla yaklaşık 30.5 milyon Euro ile desteklenecek. Bu tutarın 26.3 milyon Euro’su Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) fonlarından sağlanacak.

 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Ünal Gündoğan, bakanlık olarak AR-GE ve inovasyon konusunda yaptıkları çalışmaların ülke ekonomisinde yaratacağı etkiye değinerek, bu alanda geliştirilen Teknoloji Transferi Hızlandırıcısı Projesi ile ticarileştirilebilir fikirlere destek vereceklerini açıkladı.

 

Projenin 2 temel hedefi olduğunu belirten Gündoğan şunları kaydetti:

 

`Projenin ilk hedefi, üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının elinde bulunan bilimsel araştırma ve geliştirme sonuçlarını ticarileştirmektir. İkinci hedefimiz ise Türkiye genelinde teknoloji transferi piyasasının gelişmesini hızlandırmak ve bu konuda özel sektör yatırımlarının da genişlemesini sağlamaktır. Yine proje kapsamında, Türkiye’de hâlihazırda kurulmuş olan teknoloji transfer ofislerinin kapasitelerini geliştirecek çalışmalar da yapacağız. Kurulacak fon ile Ar-Ge faaliyetleri sonucu ortaya çıkan en az 30 projeyi ticarileştirmeyi hedefliyoruz.`

 

Avrupa Yatırım Fonu Başkan Yardımcısı Marjut Santoni ise `Türkiye’de teknoloji transferi alanına adanan ilk fonun yolunu açmaktan ve böylece 2007 yılından bu yana ülkedeki öncü ve fonların fonu niteliğindeki İstanbul Risk Sermayesi Girişimi (iVCi) ile yaptığımız gibi pazar gelişimine katkıda bulunmaya devam etmekten dolayı oldukça mutluyuz. İnanıyoruz ki TTH Türkiye, gelecek fonlar için bir ölçüt olacaktır` dedi.

www.euractiv.com.tr

11 Eylül 2014

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR