Güneşte pratik çözümler artmalı

Ülkemizin birçok ülkeyi imrendirecek kadar büyük güneş enerjisi potansiyeli var.

 

Ancak bu potansiyelin değerlendirilmesi konusunda yasal, kurumsal, bürokratik ve altyapısal sorunlardan gelen yavaşlığımız maalesef sürüyor.

 

Bu durum güneşten elektrik enerjisi üretim sistemlerinin kurulu güç olarak artışını yavaşlatırken aynı zamanda enerji temininin güç olduğu birçok projede güneşi kullanan çözümlerin gelişmesini de etkiliyor.

 

Güneş enerjisiyle ilgili yapılan düzenlemelerin kamuoyunun beklentilerinin çok altında kalması, fotovoltaik sektörüne olumsuz yansıyor.

 

Tarımsal sulamada dizel pompaların yerine güneş gözelerinin kullanımı ise hem pompaların teknik yetersizlikleri hem de mevcut teşvik düzenlemelerinin eksiklikleri yüzünden yaygınlaşamıyor.

 

Tarımsal sulamanın yanısıra güneş enerjili çözümlerin uygulanabileceği diğer projelere birkaç örnek verelim. Hidroelektrik santrallerinin yükleme havuzları genellikle enerji ulaşımı zor olan bölgelerde ve yüksek kotlarda yer alır. Bunların ani tehlike kapaklarının kontrolü için gerekli olan enerjinin güneşten temini çok kolay ve pratiktir.

 

Bunun yanısıra özellikle sulama ve içme suyu isale hatlarında basınç kontrol vanalarının elektrik olmayan noktalarda kullanımı konusunda sıkıntılar mevcut ve çeşitli sorunlar yaşanıyor.

 

Hidrolik esasla çalışan vanalar yerine güneşten üretilecek enerji ile çalışabilen vanaların kullanılmasının, bu sistemler için birçok avantajı olacaktır. Bu vanaların ihtiyaç duyduğu küçük miktarlardaki enerji rahatlıkla güneş enerjisinden temin edilebilir.

 

Yukarıda verilen örnekler gibi daha birçok alanda bu uygulamalar geliştirilebilir. Güneşin ve/veya natif diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulamada birçok projede kullanılarak bu projelerin daha verimli duruma getirilebilmesi mümkün görünüyor.

 

Bu uygulamalar için öncelikle kamu kurum ve kuruluşlarının bu alandaki gelişmelere projelerde yer verme konusunu gündemlerine almaları gerekiyor. Bu anlayış, ALTERNATİF enerji kaynaklarının daha geniş alanlarda kullanımını teşvik açısından da önemli ve ivmelendirici bir etki yaratacaktır.

 

Güneşe akılcı ve planlı bir şekilde yaklaşıp elde edilebilecek faydaları arttırabiliriz. Bunun için doğrudan ve dolaylı bir şekilde güneşin ve natif enerji kullanımının çeşitli yollarla desteklenmesi gerekiyor.

 

Bunun yollarından biri de enerji ihtiyacı olan projelerde natif enerjili uygun çözümler üzerinde kafa yorup, bunların geliştirilmesi ve uygulanması için çaba göstermektir. Dursun Yıldız

http://enerjigunlugu.net

20.10.2015

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR