İşte Türkiye`deki elektrik santrali sayısında son durum!

Türkiye`de faaliyetteki elektrik üretim tesisi sayısı 2015 yılında 355 adetlik artışla 1481`e ulaştı. Bunların 250`si güneş olmak üzere 395 adedini lisanssız üretim tesisleri oluşturdu. Gaz santralleri kapanırken yenilenebilir kaynaklara dayalı tesis sayısı arttı.

 

Türkiye’nin elektrik üretim altyapısında 2015 yılında yaşanan gelişmeler netleşti. Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin verilerine göre geçtiğimiz yıl içinde işletmedeki santral sayısı 355 adetlik artışla 1126`dan 1481`e çıktı.

 

LİSANSSIZ TESİSLER

Tesis sayısında yaşanan bu artıştaki en önemli pay, tamamına yakını 1 MW`nin altında güce sahip lisanssız elektrik üretim tesislerine ait. Geçen yıl üretime geçen 284 lisanssız elektrik üretim tesisinden 250`sini güneş santralleri, 9`unu rüzgar santralleri, 24`ünü ise lisanssız termik (biyokütle, biyogaz vs) santraller oluşturuyor. 2015 sonu itibariyle işletmedeki lisanssız tesis sayısı toplam 395 olarak kaydedildi.

 

LİSANSLIDA HES`LER ÖNDE

Geçtiğimiz yıl elektrik üretim altyapısında yaşanan büyümede lisanslı tesisler arasında en büyük pay hidroelektrik santrallere (HES) ait. 2015 yılında toplam HES sayısında 39 adetlik artış yaşanırken, bunun 32`sini barajlı HES`ler, 7`sini ise akarsu santralleri oluşturdu. 2015 sonu itibariyle sistemdeki toplam HES sayısı 564`e ulaştı. Bunların 113`ünü akarsu santralleri 451`ini barajlı HES`ler oluşturdu.

 

RÜZGAR 2015`TE HIZLI ESTİ

Lisanslı elektrik üretim tesislerinin sayısında yaşanan artışta ikinci önemli pay sahibi grup, 23 adetlik artışla rüzgar santralleri olarak dikkat çekti. Yıl sonu itibariyle Türkiye`deki toplam lisanslı rüzgar santrali sayısı 113`e ulaştı.

 

KOJENERASYON-TRIJENERASYON ETKİSİ

2013 yılında yenilenebilir atık, atık ısı ve pirolitik yağ ile çalışan termik santrallerin sayısında da ciddi bir artış dikkat çekiyor. Türkiye`de 2014 sonunda sayıları 58 olan bu tipteki santrallerin sayısı 11 adetlik artışla 2015 sonunda 69`a ulaştı.

 

JEOTERMALDE HIZLI BÜYÜME

Elektrikteki kurulu güç verileri, henüz yeterince değerlendirilemediğinden yakınılan jeotermal enerjide de hızlı bir büyüme yaşandığını gösteriyor. 2014 sonu itibariyle 15 jeotermal enerji santrali (JES) faaliyetteyken, 2015 yılı sonunda bu rakam 21`e ulaştı.

 

YERLİ KÖMÜR SANTRALİ ARTTI

Türkiye`de faaliyet gösteren kömüre dayalı santral sayısı da arttı. Geçen yıl linyit ve taşkömürüyle çalışan elektrik santrali sayısı 3 adetlik artışla 23`ten 26`ya ulaştı. Ancak kurulu güce ilave edilen yeni kömür santrallerinin üçü de yerli kömürle çalışanlardan oluşuyor. İthal kömüre dayalı santral sayısı ise 8`de sabit kaldı.

 

KAPANAN SANTRALLER

Geçtiğimiz yıl bir yandan yeni santraller devreye girerken, bir yandan da eski teknoloji ve verimsiz santraller devre dışı kaldı. Santral gruplarından bazılarında yaşanan tesis sayısı azalışı da bunu ortaya koydu. Fuel oil, asfaltit, nafta ve motorinle çalışan elektrik santrali sayısı 18`den 14`e geriledi.

 

VERİMSİZ GAZ SANTRALLERİ

Katı ve sıvı yakıtla çalışan çok yakıtlı santral sayısı, bir yılda 2 adetlik azalışla 9`dan 7`ye geriledi. Sıvı yakıt ve doğalgazla çalışan çok yakıtlı santrallerin sayısında da 6 adetlik gerileme yaşandı. Bu tip santrallerin sayısı 2015 sonu itibariyle 36`ya düştü. Mehmet KARA

http://enerjigunlugu.net

08.01.2016

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR