Fosil ve nükleer yakıtların Almanya elektrik üretimindeki payı düşmeye devam ediyor

 

Almanya iki yıl önceye göre daha az fosil ve nükleer, daha fazla yenilenebilir enerji kullanıyor.

 

Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis) ülkenin 2015 yılı elektrik üretimine dair verileri açıkladı.

 

Verilere göre ülkenin nükleer ve fosil yakıt kaynaklı elektrik 2015`te de gerilemeye devam ederken, özellikle rüzgar ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttı.

 

Almanya’nın 2015 yılı elektrik üretimi 647,1 milyar kilovat-saat (kWh) olarak gerçekleşirken, bu üretimde en yüksek pay 155 milyar kWh ile linyit kömürünün oldu.

 

Taşkömürü kullanılarak ise 118 milyar kWh’lik elektrik üretimi gerçekleştirildi. Oransal olarak ise linyitin ülkenin toplam elektrik üretimi içindeki payı yüzde 24 olurken, taşkömürünün ise yüzde 18,2 oldu.

 

Almanya’daki nükleer enerji santralleri aynı dönemde toplam üretimin yüzde 14,1’ine denk gelecek şekilde 91,5 milyar kWh elektrik üretimi gerçekleştirdiler.

 

Doğalgaz ise 57 milyar kWh’lik üretim ile Almanya’nın toplam elektrik üretimi içinde yüzde 8,8 oranında pay sahibi oldu.

 

Fosil ve nükleerden üretilen elektrik iki yılda 20 milyar kWh`den fazla düştü

 

Destatis verilerine göre ülkenin toplam elektrik üretiminin 2015 yılında 2013’e göre 8,4 milyar kWh artmasına karşılık aynı dönemde fosil yakıtlardan üretilen toplam elektrik üretimi ise 21,7 kWh daha düşük gerçekleşti.

 

Nükleer enerjiden üretilen elektrik ise aynı dönemde 5,8 milyar kWh azaldı.

 

Buna karşılık yenilenebilir enerjilerin payı ise hızla artmakta.

 

2013 yılında rüzgar enerjisinden 51,7 milyar kWh elektrik üretebilen Almanya’da bu rakam iki yıl içinde 34,3 milyar kWh artarak 2015’te 86 milyar kWh seviyesine yükseldi.

 

Güneş elektriği sistemleri ise 2013 yılında 31 milyar kWh elektrik üretebilirken, bu rakam 2015 yılında 38,5 milyar kWh oldu.

 

Almanya 2040 yılında kömür kaynaklı elektrik üretimini tamamen durdurmayı hedefliyor.

 

Türkiye’nin ise 2015 yılı elektrik üretimi 259,6 milyar kWh gerçekleşmişti. Bu üretimin yüzde 15,2’si ithal kömür, yüzde 12’si ise linyit kullanarak gerçekleştirilmişti.

www.yesilekonomi.com

09.02.2016

 

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR