Güneş Ölçüm Sistemi

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre şanslı durumdadır. Elektrik İşleri Etüd İdaresi tarafından bu bilgilerin derlendiği bir Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası yayınlanmıştır.

 

Rüzgar enerji yatırımlarında olduğu gibi güneş enerjisi yatırımlarında da lokal ölçümleme sonucunda alınan verilerle fizibilite yapılması, yatırımın geri dönüş süresi, verimlilik ve uygun teknolojilerin seçilmesi için ön koşuldur.

 

Ülkemizin güneş enerjisi potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunmak ve yatırımcılara sağlıklı, doğru, sürekli bilgi sağlamak amacıyla anahtar teslimi GÜNEŞ ENERJİ ÖLÇÜM SİSTEMİ uygulamalarımız mevcuttur.

 

Standart paket dahilinde; güneş enerjisi ışınım bilgisi, rüzgar hızı, basınç, sıcaklık ve nem verileri kayıt altında tutulmaktadır.

 

Opsiyonel olarak; GSM modem ile bilgilerin günlük olarak aktarılması sağlanmaktadır; işletme ve bakım dahil, veri takibi, simülasyonla karşılaştırmalı veri yorumlaması yapılmaktadır.

 

Güneş Enerjisi Ölçümleri

Harita verileri, şehir merkezlerine kurulmuş çevresi yapı ve engelleyiciler ile kaplanmış meteoroloji istasyonlarının verileridir. Meteorolojik anlamda verileri doğru olabilir ama enerji planlaması açısından yeterli olmayabilmektedir.

 

Buna ilave olarak haritadaki temel problemlerden birisi haritanın dayandığı ölçüm verilerinin belirli istasyonlarla sınırlı olması ve diğer noktalara veri aktarımlarında hatalar oluşabilmesidir.

 

Fizibilite Süreci

Güneş enerjisi ve özellikle fotovoltaik modül uygulamalarına dünyada ve Türkiye’de hızlı bir üretim ve yatırım süreci yaşanmaktadır. Enerji planlamalarında haritalar ile proje geliştirmek verimlilik ve yatırımlar açısından büyük sorunlara neden olmaktadır. Proje başlatılabilmesi için temelde yapılması gereken güneş ışınımı ve güneşlenme süresi değerlerinin ölçülmesi önem kazanmaktadır. Fotovoltaik modülleri etkileyen atmosferik ve çevresel etkilerin ölçülmesi ve bu doğrultuda fizibilite çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekir.

 

Fotovoltaik Modüller ve Saha

Fotovoltaik modüllerin elektrik üretiminde etkili olan temel parametrelerden bazıları; Gelen güneş ışınımının yoğunluğu, güneşlenme süresi, güneşin geliş açısı, en uygun verimlilik sıcaklığı, kullanılan malzemenin yapısı, hücre sıcaklığı, ortam sıcaklığı, hücrenin kimyasal bileşenleri …

 

Sistem tasarımı, teknoloji seçimi, kurulum, performans izleme, ileriye yönelik enerji üretim tahminleri, risklerin belirlenmesi ile yatırımın maliyet / geri dönüş analizi için doğru ve güvenilir verilere sahip olmalıyız.

 

İletişim;

www.solar-bazaar.com

www.solar-santral.com

 

-.-

 

OMÜ : Rüzgar ve Güneş Enerji Sistemi kurdu …

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ( OMÜ ) Mühendislik Fakültesi, Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında rüzgar ve güneş enerji sistemi kurdu.

 

Mühendislik Fakültesi binası yanına kurulan rüzgar ve enerji sisteminin yüksekliği 37 metre. Rüzgar ve güneş ölçüm sistemi ile üniversite yerleşkesi içerisinde bir yıl sürecek teknik rüzgar ölçümleri ile rüzgar hızı ortamları, günlük, mevsimlik ve yıllık dağılımlar ile yaklaşık rüzgar enerjisi değeri belirlenecek. Sistem ile arazinin rüzgar verimliliği ve rüzgar potansiyeli değerlendirilebilecek, elde edilen değerlendirme sonuçlarına göre rüzgar gücü ve rüzgara elverişli alanlar tespit edilecek.

 

OMÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ergün, enerji sistemiyle ilgili olarak, " Üniversitemizde kurulan rüzgar ve güneş enerjisi dönüşüm sistemi, doğadan enerji sağlama yolunda yapılan ilk ve önemli bir alt yapı yatırımdır. Bu çalışmanın Samsun ve çevresinde, çevreyle uyumlu yenilebilir enerji kaynak yatırımlarına öncülük etmesi beklenmektedir " dedi.

01 Ocak 2009 Perşembe / hareketsamsun.net

 

-.-

 

Muğla Üniversitesinden …

12 Nisan 1996 yılında kurulan Muğla Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (MUTEK) Güneş Enerjisi ve Fotovoltaik güç sistemlerinin ülkemize entegrasyonu için pilot çalışmalarına başlamıştır. İlk etapta Muğla bölgesi için güneş ışınımı ölçümleri ve analizleri yapılmaya başlanmış ve şu andaki çalışmalar Muğla bölgesindeki çeşitli gazların soğurma spektrumuna göre kirlilik tespiti çalışmalarıdır. 1997 yılında bu çalışma kapsamında, yatay yüzeye gelen güneş ışınımını ölçmek için bir ölçüm sistemi Muğla Üniversitesi Fizik Bölümü ne kurulmuştur, bir yıllık ölçümler alınmış ve bu ölçümlerin analizi yapılmıştır. Kipp & Zonen (CM11) tipi piranometre (pyranometer) ile alınan, yüzeye gelen global güneş ışınımı ölçümleri incelenmiştir. Dakikalık, saatlik, günlük ve aylık güneş ışınımı değerleri elde edilerek, Muğla yöresi için toplam güneş ışınımı; saatlik, günlük ve aylık bazda bulutluluk faktörü gibi iklimsel parametreler belirlenmiştir. Bu veriler, atmosfer dışına gelen değerlerle karşılaştırılarak normalize edilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Temmuz 1999 dan itibaren sistem Pt-100 termistör eklenerek, sıcaklık verileride kaydedilmeye başlanmıştır. Bu veriler kullanılarak alınan Güneş ışınımı verileri Angstrom modeline göre analiz edilerek Muğla için Angstrom katsayıları hesaplanmıştır. Aylık ve yıllık ortalama sıcaklık değerleri belirlenmiş, sıcaklık ve bulutluluk değerleri kullanılarak yeryüzüne yönlü atmosfer ile atmosfere yönelik yeryüzü ışımaları bulunmuştur. 2000 yılında Güneş ışınım verileri tabanına dayanarak oluşturulması hedef alınmış Fotovoltaik Güç Sistemlerin Muğla Bölgesinde uygulanabilirliği konusunda simülasyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda 2001 yılında 54kWp gücündeki şebekeye bağlı Fotovoltaik Güneş Pili Sistemi projesi kapsamında ilk olarak 10kWp kurulu güç değerine sahip şebekeye bağlı fotovoltaik güç sistemi Merkez Kütüphane Çatısına kurulmuştur.

mutek.mu.edu.tr

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR