Madenciler buluşuyor …

İzmir, bir büyük buluşmanın daha ev sahibi olacak. Balkanmine-3. Balkan Ülkeleri Madencilik Kongresi, 1-3 Ekim 2009 tarihleri arasında ve Minex-Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı yla birlikte İzmir de yapılacak.

 

İZFAŞ ın TMMOB Maden Mühendisleri Odası nın desteğiyle düzenlediği MINEX - 3. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı bu kez çok önemli bir kongreyle, Balkanmine-3. Balkan Ülkeleri Madencilik Kongresi ile birlikte gerçekleşecek.

 

Balkanmine nedeniyle 12 ülkeden 1000 e yakın delege İzmir e gelecek. Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Slovenya nın yanı sıra çevre ülkelerden bilim adamlarını ve sektör temsilcilerini konuk edecek kongrede, 70 i yabancı, 32 si yerli 102 bildirinin sunulması kesinleşti.

 

Akademisyenlerin ve araştırmacıların çeşitli konularda bilimsel ve teknik oturumlar gerçekleştireceği kongrede, Balkan ülkelerindeki madencilik sektörünün toplumsal, politik, ekonomik ve çevresel boyutları ele alınacak. Çözüm önerileri ortaya koyulurken; ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, Balkan madencilik sektörünün dünya ölçeğindeki yeri tartışılacak.

 

Ana amacı; madencilik teknolojisi, enerji ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmak olan kongrenin öne çıkan başlığı, gündem ve gelecekle örtüşüyor; Balkanmine bu yıl natif enerji kaynaklarındaki yeni gelişmeleri ele alacak.

 

Aynı tarihlerde İZFAŞ tarafından organize edilecek MINEX 2009 Fuarı nın ürün grupları da kongre dikkate alınarak yeniden belirlendi: Endüstriyel hammaddeler, metalik madenler, kimyasal sanayi hammaddeleri, aşındırıcı sanayi hammaddeleri, seramik refrakterler, cam sanayi hammaddeleri, çimento sanayi hammaddeleri ile yapı malzemeleri ve diğer endüstri hammaddeleri, enerji hammaddeleri, kıymetli taşlar sergilenirken; harita alma ve ruhsat işlerini takip eden firmaların, madencilikte kullanılan uydu haberleşme sistemlerinin, uzaktan algılama, prospeksiyon, maden işleme makine ve ekipmanları üreticilerinin yanısıra iş makineleri, cevher zenginleştirme makine ve ekipmanları, açık-kapalı işletme üniteleri, nihai ürün artıklarının değerlendirilmesine yönelik faaliyetler, pazarlama, bilgisayar teknolojileri, işyeri güvenliği ve işçi sağlığı kurumları ile madenciliğe yönelik ambalaj malzemesi üreticileri, nakliye şirketleri ve konunun uzmanı sektörel yayınlar fuara katılacak firmalar ve ziyaret edecek profesyoneller arasında yer alacak. MINEX 2009 a 152 firma katılıyor.

 

İki yılda bir düzenlenen MINEX Fuarı nın, 2007 de düzenlenen ikincisine 116 kuruluş katılmış, üç gün süreyle açık kalan fuarı 3186 kişi ziyaret etmişti.

İHA

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR