Tarım Müdürlüğü den Bilgilendirme Toplantısı …

Kdz. Ereğli İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında toplantı düzenlendi.

 

Zonguldak ın Ereğli ilçesi Tarım Müdürlüğü tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu nda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya çok az katılım olurken, İl Tarım Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürü Nihat Korkut tarafından bilgi verildi. Şube Müdürü Korkut, bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin başvuru yapabileceğini belirtti.

 

Korkut, " Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından, kırsal alanda tarıma dayalı sanayinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile tabandan yukarıya doğru yaklaşımla katılımcılığı sağlayan, yerel kapasiteyi ve kurumsallaşmayı geliştiren, istihdam oluşturma potansiyeli olan, üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, uygun kırsal teknolojilerin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan, kırsal altyapının geliştirilmesi ve iyileştirilmesini sağlayan kırsal kalkınma hibe destek programının usul ve esaslarını belirleyen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği 30.10.2009 tarihinde Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Program çerçevesinde tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi şu konuları kapsamaktadır. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, ALTERNATİF ENERJİ  kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlar, tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış veya yapılacak tesislerde kullanılmak üzere, ALTERNATİF ENERJİ  kaynaklarından jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesisleri, hibe desteği kapsamında değerlendirilir. Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecektir. Projelerin bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren altmış gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. Ekonomik yatırımlar destekleme programı yatırım konuları proje tekliflerinde hibeye esas proje tutarı, gerçek kişi başvuru tekliflerinde 100 bin TL, tüzel kişi başvuruları için ise 500 bin TL dir ve hibeye esas proje tutarının yüzde 50 sine hibe yoluyla destek verilecektir. Program kapsamındaki konulara ilişkin proje hazırlayarak yatırım teklifi vermek isteyen yatırımcıların, 30.10.2009 - 28.12.2009 tarihleri arasında İl Tarım Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir " dedi.

www.medya73.com / 11.11.2009

-.-

Çarşamba TSO da Kırsal Kalkınma Tanıtım Toplantısı …

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası nda(TSO), Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) 5. Etap Tebliği kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

 

Toplantıya İl Tarım Müdürü Kadir İspirli, Çarşamba TSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, Meclis Başkanı İrfan Karaçuha, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Köse, İlçe Tarım Müdürü Fahrettin Yüksel, İl Tarım Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürü Recep Kırbaş ile çok sayıda yatırımcı katıldı

 

Toplantıda bir konuşma yapan İl Tarım Müdürü Kadir İspirli, Çarşamba nın ülke için önemli bir tarım potansiyeline sahip olduğunu, dolayısıyla, bu ve bunun gibi programlardan yararlanarak, ürünlerin katma değer kazandırılıp pazarlanması gerektiğini söyledi. Daha sonra İl Tarım Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi mühendislerinden Mustafa Altındeğer tarafından, Çarşamba ilçesinin tarım potansiyeli hakkında bir sunu yapıldı.

 

Toplantı hakkında görüşlerini dile getiren Çarşamba TSO Başkanı Yusuf Kefeli de, " Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 5. etap başvuruları başlamıştır. Ekonomisi tarıma dayalı olan ilçemizde, üretilen ürünlerimiz işlenip, ambalajlanarak saklanamadığından maalesef çok düşük fiyatlarla iç piyasada tüketilmektedir. Program, bu bağlamda çok önemlidir. Yapılacak yatırımlarda proje tutarının yarısını devlet hibe olarak vermektedir. Dolayısıyla, ilçemizdeki tarımsal üretimin değerlendirilmesi hususunda, bu tür fırsatların kaçırılmaması gerekmektedir " dedi.

 

Ekonomik Yatırım Projeleri kapsamında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar, ALTERNATİF ENERJİ  kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımlara hibe desteği verilmekte.

www.haberfx.net / 11.11.2009

-.-

Hakkari de Çiftçilere yönelik bilgilendirme toplantısı …

Hakkari İl Tarım Müdürlüğü tarafından Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde çiftçilere yönelik bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

 

Atatürk Kültür Merkezi nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında bir konuşma yapan İl Tarım Müdür Vekili Bülent Tanyürek, günler öncesinde toplantı ile ilgili şehrin değişik noktalarına afişler ve duyurular astıklarını, yerel radyolarda anonslar yaptırmalarına rağmen katılımın istedikleri düzeyde olmadığını belirtti. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı için gerekli başvurunun İl Tarım Müdürlüğü ne yapılacağını belirten Tanyürek, " Desteklenecek konular arasında bitkisel ürünlerin paketlenmesi, hayvansal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, ALTERNATİF ENERJİ kaynakları kullanan seraların yapımına yönelik yatırımların desteklenmesi gibi destekler var " dedi.

 

Tüzel ve gerçek kişilerin başvurabileceğini de belirten Tanyürek, gerçek kişiler için kredinin üst limitin 100 bin ve tüzel kişiler için ise 500 bin TL olduğunu kaydetti. Sağlanan kredinin yüzde 50 sinin hibe şeklinde olduğunu altını çizen Tanyürek, " Başvuruda bulunacak gerçek ve tüzel kişiler Tarım ve Köyişleri Bakanlığı nın Çiftçi Kayıt Sistemi ne kayıtlı olması, vadesi geçmiş vergi ve SGK borç bulunmaması, şirket ise ticaret ve sanayi odasına kayıtlı olması gibi belgeleri göstermesi gerekir " dedi.

 

Tanyürek in yaptığı kısa açılış konuşmasının ardından Destekleme Şube Müdürü Zeki Tanyürek, ile İl Proje Yürütme Müdürlüğü nde görevli Mehmet Hatipoğlu, Hikmet Tez ve İsmail Tunç, katılımcılara Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı hakkında bilgiler verdiler.

www.medya73.com / 11.11.2009

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR