USA Today Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısının, Amerika’da petrol üretimini artırma kararına verilen desteği de azalttığını belirtiyor. Gazete, Amerika’nın mutlaka petrol üretimini artırması gerektiğini savunuyor.

 

On yıllar boyunca ülke içinde sondaj çalışmalarının yaygınlaştırılması da, benzin fiyatlarının artırılması da kabul görmedi. Bunun sonucunda Amerika’nın ithal petrole olan bağımlılığı arttı. Bu bağımlılık nedeniyle her yol milyarlarca dolar, Amerika’ya dost olmayan ülkelere akıtılıyor. Amerika, savaşlara ve petrol şoklarına karşı savunmasız bir konumda duruyor. Artık açık denizde veya Alaska’da petrol arama çalışmalarını durdurmak gibi bir lüksümüz yok. Şimdi, bir yandan güneş, rüzgar, biyoyakıt gibi temiz enerji kaynaklarını geliştirirken, bir yandan da çevreye zarar vermeyecek biçimde sondaj çalışmaları yürütülmelidir. Nasıl ki bir uçak kazası yüzünden bütün hava taşımacılığından vazgeçmemiz gerekmiyorsa, Meksika Körfezi’ndeki petrol sızıntısı da enerji politikamızı belirlememelidir.” www1.voanews.com / turkish / 12.05.2010

 
BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR