Enerjiyi verimli kullanan sektörler teşviği kapacak

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Taslağı nihai aşamaya geldi. 2010-2013 yıllarını kapsayacak taslak, enerji yoğun sektörlerin bazı mali teşviklerden yararlandırılmasını da öngörüyor.

 

Sanayi sektörü başta olmak üzere enerjinin verimli kullanılması ve teşviki için strateji belgesi taslağı hazırlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi nin (EİE) son halini vererek 28 Haziran da görüşe açtığı taslağa göre başta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) olmak üzere Merkez Bankası ile Çevre ve Orman Bakanlığı na birçok görev düşüyor. Belge kapsamında teşvik mekanizmalarının da devreye sokulması öngörülüyor.

 

Teşviklerden faydalanabilecek başlıca sektörler enerjiyi yoğun kullanan demir-çelik, çimento, cam, kâğıt, selüloz, otomotiv ve tekstil olacak. Bu işletmelerde düzenli olarak enerji etütleri yapılarak verimlilik denetimi yapılması öngörülüyor. Enerjiyi verimli kullananlar, bazı mali teşviklerden de faydalanacak.

 

Kurumlar Vergisi nde indirim

Bakanlık, 2010-2023 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi Taslağı üzerindeki aylardır süren çalışmasında nihai aşamaya geldi. Taslak için 30 Temmuz tarihine kadar görüşler alınmış olacak. Taslakta öngörülen bazı politikalar için de yasa değişiklikleri gerekecek. Bu da Meclis in yeni döneminde ele alınacak. Verimlilik artırıcı projelere uygulanan mali desteklerin artırılması öngörülüyor.

 

Buna yönelik yasa değişikliğiyle sağlayacağı tasarrufun yarısından fazlası elektrik olan verimlilik artırıcı projeler (VAP) öncelikle desteklenecek. VAP destekleri, ticari binaları da kapsayacak ve destek tavanı en az 500 bin TL ye çıkarılacak. Bedeli 2.5 milyon TL üzerindeki VAP lar için Kurumlar Vergisi indiriminden yararlandırılması da öngörülüyor. Çevreci bina konsepti de strateji belgesinin uygulamaya girmesiyle artacak. Isı yalıtımı için kullanılacak kredilerde Bankacılık Servis Muameleleri Vergisi (BSMV) ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) paylarının alınmaması ile kredi faiz desteği sağlanması öngörülüyor.

 

15 yaşındaki araca MTV yükü artacak

Elektrikli hibrit ve yakıt pilli binek araçlarının trafikteki payının 2023 yılında yüzde 5 olması planlanıyor. Küçük motor hacimli araçlarda Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) indirimi, yakıt pilli ve elektrikli hibrit araçlarda MTV ile ÖTV muafiyeti sağlanacak. 15 yaş üzerindeki araçlarda kademeli MTV artışı uygulanacak. 2023 yılına kadar enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynakları alanlarındaki araştırma ve geliştirme projelerine kamu kuruluşları tarafından sağlanan toplam desteğin en az 500 milyon TL olması hedefleniyor. Karbon ticareti ve karbon borsası için de hazırlıklar başlatılıyor. Buna yönelik altyapı geliştirme çalışmalarının 2012 yılına kadar tamamlanması sağlanacak. Bu hazırlıklarda Merkez Bankası, Devlet Planlama Teşkilatı, Hazine Müsteşarlığı ve bankalar ile işbirliğine gidilecek.

 

TASLAKTA NELER VAR

- 2016 yılına kadar sertifikalı enerji yöneticisi sayısı en az 5 bin kişiye, yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirket sayısı en az 200 şirkete çıkarılacak.

- Kamu kurumlarında 10 yılını doldurmuş araçlar trafikten kaldırılacak.

- Kamu kurumlarında yıllık enerji tüketimi 2015 yılına kadar yüzde 10, 2023 yılına kadar yüzde 20 azalacak.

- Kara yollarında toplu taşıma payı artırılacak.

- 2010 yılındaki yapı stokunun en az 4 te biri kadarı, 2023 itibariyle enerji ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak.

- 2023 yılında en az 10 milyon konut ile toplam kullanım alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki ticari ve hizmet binalarının tamamında, ısı yalıtımı ve enerji verimli sistemler bulunacak.

www.referansgazetesi.com / 29 Temmuz 2010

BU BÖLÜMDEKİ DİĞER BAZI BAŞLIKLAR